�strigsgades Skole


10547

Ny bruger?
Brugernavn:

Adgangskode:

Autologind?

Glemt Logind?

Brug musen til at pege på ord eller billeder, hvor under der kan være gemt uddybende eller forklarende tekst.

På tur med skole/klasse


    Der gøres fra Skolens og dens Personales Side et stort Arbejde for paa Fridage og i Ferier at faa Eleverne bort fra Byens Sten og Støv, ud i Guds frie Natur. For at faa lidt at vide om dette Arbejde har vi henvendt os til Hr. Kommunelærer Viit Nielsen, der meget morsomt har besvaret vore Spørgsmaal ved at lade et Par Drenge fortælle.
    Hr. Viit Nielsen indleder:
    I de første Par Dage af Efteraarsferien var et Hold Drenge og Piger fra Skolen paa Vandring i Nordsjælland. Rent tilfældigt blev Holdet fotograferet af en af »Berlingske Tidende«s Fotografer, og Billedet kom næste Dag i Avisen. Dette Billede har foraarsaget, at Turen er blevet meget omtalt, og jeg har faaet det Indtryk, at man mener, at en saadan Tur er en ret usædvanlig Begivenhed. Det er imidlertid en stor Misforstaaelse. Saadanne Ture arrangeres ofte af Lærere. Jeg har f. Eks. hvert Aar været paa een eller flere Dages Udflugter med Drenge fra Skolen, og Inspektør Hjelme har i de senere Aar med stor Interesse deltaget i flere af disse Skolerejser.
    Skoleforeningen har bedt mig fortælle lidt om, hvordan Dagen gaar paa en saadan Tur;   men jeg har prøvet paa  at snyde mig fra min Opgave,   idet   jeg har ladet Opfordringen gaa videre til et Par af Drengene, og de har nu Ordet i det følgende:
    Vi, d. v. s. 10 Piger fra IV Mell. og 14 Drenge fra I Mell. samt Frk. Lund, Hr. Viit Nielsen og Hr. Schæbel, mødtes paa Hovedbanegaarden Mandag Morgen Kl. 8. Vi kom ned til Toget og fik erobret en Kupé, og helt stille har der sikkert ikke været, for Folk trak sig hurtigt tilbage efter blot at have haft Hovedet indenfor. Hele Vejen genlød Kupéen af raske Vandresange, og nogle af os var godt hæse, da vi naaede Hillerød.
    Vi gik først ud til Vandrerhjemmet »Sandviggaard«. Her var vel nok dejligt. Der var Skov og Sø og en spændende Ruin. Vi fik desværre ikke Tid til at lege, for efter at have spist skulde vi paa Vandring. Vi kom gennem Frederiksborg Slot og der fra ind i Grib Skov. Vi fik slukket vor Tørst ved Ottevejshuset og naaede endelig Grib Sø, som var Turens Maal. Her spiste vi og legede Røvere og Soldater. Hjemturen førte gennem Nøddebo, og her fotograferede en Pressefotograf os, og næste Dag kom der et flot Billede i Avisen. Vi var vel nok trætte, da vi kom hjem til Sandviggaard, men Turen var ogsaa paa 18 km.
    Om Aftenen var vi ude ved Ruinen, og Hr. Schæbel fortalte nogle frygtelige Spøgelseshistorier. Pludselig begyndte Pigerne at skrige, for mellem Træerne dukkede nogle hvide Spøgelser frem. Det var bare nogle Drenge, der havde taget Lagenposen over Hovedet, men det var vel nok spændende. Det var meget svært at falde til Ro den Aften. Drengene havde fyldt nogle Pigers Soveposer med Kviste og Kastanier.
    Vi var tidligt oppe næste Morgen. Vi skulde have Tandbørste med, men de fleste Drenge snød sig fra at bruge den. Derimod kunde vi ikke snyde os fra at gøre rent paa Værelserne, og Pigerne morede sig meget over at se Drengene vaske Gulve.
    Efter Morgenkaffen spillede vi Bold og legede en meget spændende Sporleg, der førte ud over Marker og gennem Skove. Et af Holdene prøvede .pia at snyde, men de fo'r heldigvis vild og blev Nummer sidst. Om Eftermiddagen var vi først paa en fin Tur til Skansebakken, hvorfra vi kunde se til Sverige, og derefter gik Turen gennem Skoven tilbage til Stationen. Paa Hjemturen var vi ikke helt saa livlige som paa Udturen, for nu meldte Trætheden sig.


Teksten er gengivet fra en artikel i "SKOLEKAMMERATEN" december 1937. - Billederne er fra skolens arkiv, hvor et fotoalbum, foruden avisudklippet, indeholder mange billeder fra turen. Herfra er også billedernes alternative tekster hentet.

Fra en vore brugere har vi modtaget denne kommentar:
Det har været så utroligt for mig at se alle de mange billeder og artikler fra min gamle skole. Var med på den tur i Nordsjælland, der er afbillet. Det var Doktor Lieberkind og en fotograf, der forevigede os på grøftekanten, da vi tilfældigvis mødtes.
Siderne kan helt eller delvis være forbeholdt registrerede brugere.

Registreringen er primært den enkelte brugers beskyttese mod utilsigtet eksponering på www, der i det lukkede forum er begrænset til den registrerede personkreds.

Ansøg om at blive bruger!Logo
Nogle sider ses bedst med 1024 pixels vinduesbredde.
© 2003, 2024- Webredaktionen Skolekammeraten
tur er redigeret den 17.05.2017,
og er i alt hentet 427 gange af 160 brugere (8%).