�strigsgades Skole


11638

Ny bruger?
Brugernavn:

Adgangskode:

Autologind?

Glemt Logind?

Brug musen til at pege på ord eller billeder, hvor under der kan være gemt uddybende eller forklarende tekst.

Lørdagsklubben


Klubben for de større elever og deres forældre

Een lørdag aften i hver af de 6 vintermåneder indbydes eleverne fra 3. fri mellem, 3. og 4. eksamensmellem og realklasser sammen med deres forældre og andre voksne pårørende til en hyggeaften på skolen. Der udleveres kun billetter til disse aftener, hvis der fra et hjem foruden en ung (altså vor elev) også møder mindst een "gammel". Aftenen tilbringes med kaffedrikning, folkedans (i vinter ledet af frk. Inger Hansen og frk. Aase Nielsen) og andet fornøjeligt.
Med den nye inspektør Jørgen Haahr kom der blandt mange forskellige tiltag også denne. Der var sikkert lignende tiltag i forgængernes tid, men derom er kun sparsomme skriftlige beretninger. Nu blev Årsberetningerne mere oplysende om skolens liv og virke, så der kan berettes derom. Herover fra skoleåret 1953-54 og under fra året efter.
billede     Klubben for større elever og deres forældre. Den sidste lørdag i hver af årets seks vintermåneder har eleverne fra 3. fri mellem, 3. og 4. eksamensmellem og realklassen sammen med deres forældre og andre voksne pårørende været indbudt til en hyggeaften på skolen. Der udleveres normalt kun billetter til disse aftener, hvis der fra et hjem foruden en ung (vor elev) også møder mindst een "gammel". Disse aftener er forløbet på fornøjeligste måde: Først danses der en god times tid, og vi har i år haft frk. Agnes Nielsen fra Folkedansens Fremme som vor dygtige leder. Dernæst samles vi ved bordene for at hengive os til kaffedrikning, afbrudt af fællessang, musikalsk underholdning og, som regel, to ganske korte erhvervsforedrag, idet en del damer og herrer repræsenterende forskellige erhverv, har aflagt klubben besøg og i korte rids givet os situationen inden for et eller andet fag (uddannelse, lønforhold o.s.v.). På grund af særlige forhold måtte en enkel aften udgå. Men ellers har vi i år haft en gennemsnitlig deltagelse på 56 medlemmer mod i fjor (1. sæson) 35. Vi ville gerne nå op på tallet 70-80 næste år, for det første fordi vi synes, klubben fortjener det, og for det andet fordi det vil stabillisere klubbens økonomi. En hjertelig tak til alle, der har bidraget til klubbens trivsel, det har været sig de forskellige familier, indbudte foredragsholdere, dansens ledelse, frk. Agnes Nielsen, og, ikke at forglemme, vor trofaste veninde ved klaveret, pianisten frk. Birthe Jensen.

Meddelelser for 1955-56
    Klubben for større elever og deres forældre, "Lørdagsklubben", har i afvigte sæson haft 6 vellykkede aftener (den anden lørdag i hver af de årets 6 vintermåneder). Det gennemsnitlige deltagerantal har været 62. Programmet for disse aftener har været: En times folkedans, kaffebord, fællessang, et par korte erhvervsforedrag, film og forskellig underholdning og til slut et kvarters "almindelig" dans.     Klubbens ledere har i vinter været kommunelærerinde frk. Ingrid Hjørlund og hr. kommunelærer Keld Irgens. Overtelegrafist frk. Agnes Nielsen har som de tidligere år dygtigt ledet folkedansen, bistået af musikskolens leder, pianistinde frk. Birthe Jensen, (ved klaveret).


Grethe Leerbech (Laustsen) årgang 1950-51 skriver:
Lørdagskubben
I vinteren 1956-57 hvor jeg gik i 3 fm. var jeg sammen med mine forældre i Lørdagsklubben.
Jeg kan huske vores lærerinde Ellen Sløk-Andersen spurgte os piger, om vi ville komme med vores forældre 6 lørdage i vinteren og danse, synge, få kaffe og snakke med andre elever, forældre og lærere. Der ville komme nogen udefra og holde foredrag, et af dem var "Hvordan skal jeg få en lærerplads-og hvad skal jeg vælge" et andet "Skal jeg i gå videre herfra eller gå ud og arbejde". Ordlyden kan jeg ikke huske direkte.
Jeg spurgte mine forældre om de godt ville komme, for det ville jeg selv forfærdeligt gerne, og de sagde ja, til min store overraskelse. Min far var bager og skulle på arbejde kl. 02 om natten, så det var ikke ret tit vi eller de var ude om aftenen, Og søndag var den allertravleste morgen og dag for ham. Men når han kom hjem de lørdage gik han straks i seng, så han var frisk til om aftenen kl. 20, hvor vi skulle være der. Det blev afholdt i den lille aula,hvor der var sat borde og stole op og dækket kaffebord.
Jeg kan ikke huske om der var andre fra min klasse, men der var en masse menensker, jeg vil tro omkring 80-85 stk. voksne og store elever. Inspektør Haahr var der altid og Keld Irgens, som ledede det, og så kom der forskellige lærere. Jeg vil tro, at der kom lærere fra de klasser, hvor der var elever repræsenterede. I hvert fald kom Ellen Sløk-Andersen også. Een af aftnerne var Bent Kallehave der også, for ham kom jeg til at danse med.
Min far dansede ikke, men både min mor og jeg selv var ofte ude på gulvet. Den første time var det jo folkedans, hvor vi skulle lære at danse dette, med seksture og meget mere. Det var fælleskab og rystede os sammen, både voksne og unge. Så blev der drukket kaffe og efter det kom foredraget og til sidst var der så moderne dans. Musikken var altid et klaver, men jeg ved vi unge tiggede Jørgen Haahr, om ikke der måtte komme en grammofon til den sidste halve time, og jeg kan huske at til afslutningsaftenen i april fik vi undtagelsesvis en grammofon med moderne dansemusik - det var vildt spændende.
6 aftener lyder ikke af så meget, men de har sat et spor i min erindring, som nogle meget hyggelige aftener, og hvor jeg så mine forældre sammen med andre voksne - andre end familien - og hvor jeg ved, de både morede sig og hyggede sig. Det betød også, at jeg selv fik et afslappet forhold til Haahr, og jeg har senere snakket privat med ham, og når jeg mødte ham i skolen kendte han mig og spurgte altid, hvordan det gik.
Haahr og Sløk-Andersen havde nogle samtaler med mine forældre, hvor de motiverede dem til at lade mig gå videre, fordi jeg havde evner til det og bl.a. derfor blev jeg indstillet til eksamensprøve i 3fm. Min far var mest imod, fordi han mente, det ikke var nødvendigt, at en pige læste videre. Jeg kunne jo komme i forretning eller evt. på en fabrik. Men min mor insisterede på, at jeg skulle prøve og at familien havde råd til at lade mig blive i skolen.
Jeg tog prøven og kom på Sundbyøster hvor jeg tog min mellemskole- og realeksamen.

Grethe Leerbech (Laustsen)
årgang 1950-51
Siderne kan helt eller delvis være forbeholdt registrerede brugere.

Registreringen er primært den enkelte brugers beskyttese mod utilsigtet eksponering på www, der i det lukkede forum er begrænset til den registrerede personkreds.

Ansøg om at blive bruger!Logo
Nogle sider ses bedst med 1024 pixels vinduesbredde.
© 2003, 2024- Webredaktionen Skolekammeraten
loerdagsklub er redigeret den 17.05.2017,
og er i alt hentet 154 gange af 94 brugere (5%).