�strigsgades Skole


18828

Ny bruger?
Brugernavn:

Adgangskode:

Autologind?

Glemt Logind?

Brug musen til at pege på ord eller billeder, hvor under der kan være gemt uddybende eller forklarende tekst.

585 Klassebilleder


Vælg:


 
*intro*
Datering i gardinmenuerne følger en til det enkelte billede med navne og kommentarer hørende tekstfil og opdateres med dennes tidsstempel.
Her præsenteres de klassebilleder, det har været muligt at skaffe. Det har ikke været muligt at fremskaffe alle, hvorfor brugernes bevarede kopier modtages med tak i den form det er muligt, evt. som lån til indscanning.

For at kunne administrere de mange billeder har det været nødvendigt at systematisere navngivningen. Billederne er derfor navngivet:
  • skoleåret for fotograferingen (åååå-åå)
  • Aktuel klassetrin og bogstav (X_y)
  • Elevernes køn (piger/drenge/blandet)
  • 1.klasses skoleår (åååå-åå)

Opmærksomheden henledes på, at man indtil ca. 1960 brugte store bogstaver til at betegne rene drengeklasser og små bogstaver til klasser helt eller delvist med piger. Det har ikke været muligt endnu at gennemføre denne syntaks til fuldkommenhed, men der arbejdes for at rette op herpå.

Det kan være vanskeligt at bestemme skoleåret og klassetrinnet ud fra den ufuldstændige datering på nogle af billederne, men Rapportêr gerne fejl.


Der findes flere klassefotografier end de der for tiden er tilgængelige her. De skal tilpasses og uploades, før det er muligt at se dem, men de kommer på lidt ad gangen til alt er med. Kun eksempler af ældre dato ligger frit tilgængeligt.

Registrer dig som bruger for at se det hele.


Logo
Nogle sider ses bedst med 1024 pixels vinduesbredde.
© 2003, 2024- Webredaktionen Skolekammeraten
klasser er redigeret den 17.05.2017,
og er i alt hentet 125704 gange af 1264 brugere (70%).