�strigsgades Skole


13998

Ny bruger?
Brugernavn:

Adgangskode:

Autologind?

Glemt Logind?

Brug musen til at pege på ord eller billeder, hvor under der kan være gemt uddybende eller forklarende tekst.

Den fusionerede skole


 

Københavns Borgerrepræsentation vedtog, trods protester, at sammenlægge Østrigsgades og Sundpark skoler. Mere som følge af politisk og administrativt rod på Københavns Rådhus, end af hensyn til en bedre tilrettelægelse af undervisningen. Protesterne sidst i 2007 fik dog begrænset spareiveren, så vor gamle skole overlevede endnu et forsøg på nedlæggelse. Sparet bliver der dog, idet klassekvotienten øges med op til 30% - nogle klasser når således tidens smertegrænsen på 28 elever - hvilket næppe kan undgå at få en negativ påvirkning af både indlæring og integration.

Østrigsgades Skole + Sundpark Skole

=

LERGRAVSPARKENS SKOLE

ser ud til at blive den nye fusionerede skoles navn, oplyser Torben Vorstrup.

Der mangler kun godkendelse i BR.

Vinder blev Mathias Bøhrsen i 0.u på Østrigsgades Skole.

Skolebestyrelsen valgte at indstille navnet, som mange havde peget på.

Vi er i fuld gang med fusionen og 1. august er det 100% én skole i alle 3 bygninger.
0.- 4. kl. bliver i Sundpark skoles bygning (bygning S)
5. - 9. kl. i Østrigsgades nuværende store skole (bygning &Oelig;)

4. - 10. Læseklasse og 10. Erhverv får hjemme i Ungarnsgade 34 (bygning U)

Vi bliver ca. 670 elever
58 lærere
4 bh. kl. ledere.
3 Tekniske medarb.
3 sekretærer
1 skoleleder
3 afd.ledere.

Således er det en ny stor skole i Sundby NØ, der opstår 1. august.

Webmasters kommentar:


Skolebestyrelsen har ansvaret for valget af det alt for lange navn "Lergravsparkens Skole", der er uden relevans til hverken skoledistrikt eller historie.

Skolen er Bellevue-kvarterets skole og mere relevant, da bygningerne jo er centreret om Ungarnsgade, ville det have været, om skolen var blevet navngivet efter gaden. Lergravsparken leverer jo ingen elever til skolen. Det valgte navn ligger også alt for tæt op ad det tidligere "Lergravsvejen Skole", der også blev vraget for et kortere, mere mundret.


»Gamle Elevers Aften« vil fortsat blive afholdt efter traditionerne på begge skoler, men nu samlet hvor der er plads i de spredte skolebygninger til Lergravsparken Skole.Siderne kan helt eller delvis være forbeholdt registrerede brugere.

Registreringen er primært den enkelte brugers beskyttese mod utilsigtet eksponering på www, der i det lukkede forum er begrænset til den registrerede personkreds.

Ansøg om at blive bruger!Logo
Nogle sider ses bedst med 1024 pixels vinduesbredde.
© 2003, 2024- Webredaktionen Skolekammeraten
Ingen statistik for denne side