�strigsgades Skole


11333

Ny bruger?
Brugernavn:

Adgangskode:

Autologind?

Glemt Logind?

Brug musen til at pege på ord eller billeder, hvor under der kan være gemt uddybende eller forklarende tekst.

Fritidsskole


Med støtte fra stat og kommune åbnede Fritidsskolen i februar 1953. Formålet med Fritidsskolen var først og fremmest at tilbyde børnene et sted at være efter skoletid, indtil far og mor kom hjem. Børnene fik da, under voksen ledelse, lov til frit at beskæftige sig med en mængde forskellige , fornøjelige og nyttige emner. Et mindre beløb blev afkrævet for deltagelsen.

Startet som forsøg i sidste ende af skoleåret blev det en kort sæson, men den forløb så fint (med over 300 elever fordelt på 20 hold), at der var mod til en fortsættelse. Der blev 2 halvårsæsoner, oktober-december og januar-april. Overlærer Aage Ebbesen var forretningsfører for Fritidsskolen i den spæde start, men fra den første fulde sæson overtog Bent Christiansen og Overlærer Sigfred Prejslev tager sig fra den 3. sæson af den daglige ledelse.

Mange af skolens lærerkræfter, suppleret med folk 'udefra', her iblandt en far til et par af skolens elever, ofrede deres tid og kræfter til gavn for børnene.

Succesen betyder en 2. sæson med 450 elever i 31 hold og 3. sæson med 36 hold og 475 elever.

1955-56 havde 38 hold, 500 elever og 28 lærere, mens der efterfølgende år kun var 400 elever på 34 hold. Overlærer S. Prejslev og kommunelærer Bent Christiansen leder stadigt foretagenet.

Et par fæle trolde.
I Fritidsskolens 6. sæson var elevtallet faldet til 375 fordelt på 31 hold med 23 lærere.

Kommunelærer Erik Larsen afløste Bent Christensen i Fritidsskolens 7. sæson, hvor belægningen stagnerede - og 31 hold blev til 30 klubber.

Fritidsskolen afsluttede d. 29. og 30. marts 1960 sin 8. sæson med opførelsen af »Du kan ikke tage det med dig« under indstruktion af Hr. Kallehave og spillet af medlemmer af Dramatisk Klub. I forbindelse med opførelsen d. 29. afholdt Fritidsskolen sin udstilling af arbejder fra de forskellige klubber. Udstillingen, der var godt besøgt, viste, at der var arbejdet med flid og interesse i vinterens løb.
Fritisskolen havde i sæsonen haft ca. 400 børn fordelt i 28 klubber. Overlærer Sigfred Prejslev var afløst af viceinspektør Aage Ebbesen.

I Februar 1961 opførte Dramatisk Klub under indstruktion af Hr. Kallehave »Bedre folks børn«. Den tankevækkende forestilling blev fulgt med stor interesse af et lydhørt publikum., og der er ingen tvivl om, at de optrædende har haft stort udbytte også af denne sæson. Ca. 400 børn i 26 klubber.

10. sæson med lidt over 400 børn i 24 klubber sluttede af med udstilling og Dramatisk Klub opførte under indstruktion af Hr. Kallehave »Mere om mesterdetektiven Blomquist«. Kml. Knud Jespersen afløste Erik Larsen.


.
.
.
.
.
.

Mai-Britt Rohardt Sørensen skriver:
"Jeg gik til keramik i fritidsskolen fra 5. til 10, klasse (1971-76) og havde en dejlig lærer, fru Troest. Jeg har tilbragt mange underholdende timer i hendes selskab ovre på den lille skole. Det er nok hendes skyld at jeg stadig har en stor interesse i faget. Hun var en ældre dame på det tids­punkt, men var alligevel i stand til at slå herrerne i sin bord­ten­nis­klub."

Kurt Gerhardt Michelsen skriver:
"Jeg gik til skak hver lørdag eftermiddag fra fra 1961 til 1964, hvor det var Børge Sonne som underviste. Han var vist nok murer, jeg kender ikke hans tilknytning til skolen om evt. han var forældre til en elev.
Han var en dygtig skakpædagog som formåede at vedholde interessen for skak.
Skolen havde en vandrepokal som kunne vindes til ejendom ved sejre 3 år i træk eller 4 gange ialt."

Siderne kan helt eller delvis være forbeholdt registrerede brugere.

Registreringen er primært den enkelte brugers beskyttese mod utilsigtet eksponering på www, der i det lukkede forum er begrænset til den registrerede personkreds.

Ansøg om at blive bruger!Logo
Nogle sider ses bedst med 1024 pixels vinduesbredde.
© 2003, 2024- Webredaktionen Skolekammeraten
fritidsskole er redigeret den 20.10.2013,
og er i alt hentet 440 gange af 183 brugere (10%).