�strigsgades Skole


28912

Ny bruger?
Brugernavn:

Adgangskode:

Autologind?

Glemt Logind?

Brug musen til at pege på ord eller billeder, hvor under der kan være gemt uddybende eller forklarende tekst.

Skolens lærere gennem 100 år


Rettelser tilsendes Poul Erik Jensen
=============================
Lærerne og personalet på Østrigsgades Skole gennem snart et århundrede fra historiske kilder eller som vi husker dem nu så mange år efter, med deres fag og "kendetegn" - alfabetiseret efter mellem- og efternavn.

OBS! På Jørgen Grandts hjemmeside kan du se et stort billede af lærerne fra 1956!


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
navnaktivfunktionanmærkninger.
Atop
Bente Dahl Andersen 1984- Vikar kom fra Øresundsvejens skole 
Hr.Emil Berg Andersen1942-43Dansk m/iagtt. -> Fælledvejens Skole 
Frk. Gerda Andersen (†1937) 1932-37  (Skolekammeraten nov. 37, s31) 
Johannes Herman Andersen (1881-1958)1913-49billedhugger, tegnelærer 
Dan Ohland-Andersen, *15. maj 19241953, 64 Fodbold (landsholds) spiller for AB
Fr. Ellen Sløk Andersen1933-7?   
Niels Andersson1963 fast vikar fra 1963
Hr. Attrup Rasmussen1942Regning 
fru Inga Axbøll196?Musik 
Btop
Ivar Baltzersen -1963  
Fr. Alice Bang 1956-63   
Jens Berthelsen 1924, 38 Gymnastik, Tysk Kendt som fægter 
Fr. Margr. Berthelsen 1906-41  (Skolekammeraten okt 41 s.19) 
Hr. Berg Olesen Se: Olesen
Hr. Berg Andersen Se: Andersen
Gunnar Bergstrøm  mellemskolelærer  
Fr. J. Bergstrøm   lejrskole 1963 
Harriet Bindsløv-Frederiksen 1949, 64  Gift med direktør for Danmarks Radio, Lauritz Bindsløv. 
Birgitte Birk 1964 Kommunelærer  
Fr. Karen Bie  tysk lejrsk. 1963 
Hr. Watt Boolsen1906-18SeminarielæreSe bl.a. jubilæumsskrift 1981.
Fr. Solveig Bosse 1937-73 Sem.1930, fransk, tysk  
Fr. Vibeke Brandt-Pedersen -1954  rejste til Varde 
Frede Busck  dansk  
Frk. Bysted1909  
Helga Bæk Kristensen Se: Kristensen. 
Ctop
Christiansen  Kemi og Fysik  
Bent Christiansen 1952-88  Lærerrådsformand 10 år. Viceinspektør fra 1971.
Hans Jørgen Christiansen 196?- dansk, geografi, seksuallære, fysik, matematik, orientering, motorlære og bordtennis Formodentlig ansat 1961 eller 1962 som vikar
Klasselærer fra 1963. 
Mary Christiansen 1964 Skolebespisningen  
Otto Clemmensen -1948 gymnastiklærer "Dragen" 
Dtop
H. Hansen Damgaard (1861-1940) Viceinpektør  
Inge Daub Olesen 1957  musikskole 
Hr. Dirchsen1909Historie 
    
Etop
Bente Ebbesen 1954 fast vikar fra 1954  
fru Birgit Eriksen 196?- Musik  
Aage Ebbesen  viceskoleinspektør, Skolehaveleder  
Jan Elbo 1963-   
Jesper Ellegart 1990-   
Knud Espesen til 1946 regnelærer  
Ftop
Grethe Feld, f. Nielsen    
Holger Feld 1942-80dansk  
Gtop
Hr. H. P. Glad1909  
Fr. Aase Graun 1964   
Fr. Anna Grønhøj Hansen *19021928-45 Zahle 1926 1945 -> Grøndalsvænge Skole 
Fru Gunnarsen1942Regning 
Hr. Gutzeit 1964   
Htop
Einar Sieck Hansen 1957-8?   
Erik Hansen 1956   
H. Hansen Damgaard (1861-1940) Viceinspektør (Skolekammeraten nov 1940 s.21) 
Hans Køhler Hansen  dansk  
Fr. Inger Hansen 1922-64 regning og matematik "Spidsmusen" 
Johannes Hansen †19551930-55 skolebetjent  
J. R. Hansen *18831930-51 viceinspektør  
Jørgen Hansen    
Jørgen Hansen 1954-90 fast vikar fra 1954 Bestyrede skolehaverne ved Amager Strand 
Regitze Sieck Hansen 1954-89 dansk, regning, fransk fastansat fra 1954 
Simeon Hansen 1955, 64 skolebetjent bror til forgængeren 
Mads Rasmussen Hartling (1885-1960)1909-44Dansk, RegningFhv. Statminioster Poul H.s far.
Frk. Gyda Hansenca.1975  
Frk. Heden1909  
Keld Heick 1968/69  "På græs" Det var kun 4 uger efter endt uddannelse. 
Anne Heide 1964 Vakancelærer  
E. B. Heindrichsen 1964- Sløjt  
Niels Christian Hjelme (1887-1952)1932-52 skoleinspektør Boede i inspektørboligen med sin kone Sigrid *1898 
Grethe Hougaard194?-??Se Grethe-Thye Nielsen
fru Bodil Holck196?Musik  
Frk. G. Holm1942, 43Historie, biologi og geografi en rigtig frøken 
Lene Holme Samsøe 1990-98 primært i matematik, håndarbejde og hjemkundskab Kontakt via "Skolekammeraten". 
Frk. Thyesen Holm1919-59  
Ingrid Hjørlund 1954gymnastik fastansat fra 1954 
Poul Hornung Jensen 1946-57 engelsk -> Skt.Hansgade skole 
Mette Husbjerg 1990-   
Jørgen Haahr 1951- skoleinspektør Operasanger; lignede H.C. Andersen. Nekrolog i årsberetning 1984-85. 
Itop
Keld Irgens   historie, geografi Skolebibliotekar 1964 
Jtop
Fr. Rose Jacobsen 1941-53  1.feb.1953 -> Jagtvejens skole 
Semmi Jansson  regning  
Hr. Erling Jensen 196? Musik  
Poul Hornung Jensen se Hornung 
Ove Steenbuch-Jensen (1908-76) se Steenbuch  
I. Waage Jensen 1944-58 se Waage  
Knud Jespersen 1954-89  Fastansættes 1954, Skolepatruljeinstruktør 1963 
Bertha Johansen 1987-87 Fast Vikar Døde pludseligt 49 år gammel. 
Ellen Jørgensen *18901931-60 viceinspektrice  
Else Jørgensen -1954  -> Valby Skole 
Kirsten Jørgensen 1964 Vakancelærer 3311 4629 
Ktop
Bent Kallehave  dansk Værnepligt aftjent fra 1. okt. 1954
- Senere medarbejder ved Danmarks Radio 
Hans Køhler Hansen 1955-87 dansk  
Gunnar Kjær Rasmussen 1956- geografi og gymnastik Steenbuch-Jensens hjælpelærer under lejrskoleopholdet på Einarsminde juni 1956. 
Helga Bæk Kristensen 1943-87 dansk  
frk. J. M. Krarup *1882 1917-, 43tysk en temmelig barsk dame 
Bent Kristiansen    
Niels Sonnichsen Kromann 1936-55 klasse- og regnelærer 1951 viceinspektør Ø. S. - 1955 skoleinspektør ved Dragør Borger og Realskole.
Han var ud af den kendte skipperslægt fra Fanø. 
Ltop
Anders Ove Larnøe 1875-19331920-33 skoleinspektør Viceinspektør Nørre Allé Skole 1914-20 
Børge Larsen 196? Musik  
Erik Larsen 1954, 57 dansk Kom fra Hans Tavsensgade skole 
Jean Larsen 1965 Vakancelærer  
Bodil Laustrup 1954 fast vikar fra 1954  
Fr. Rosa Lindow 1939-54  1954 -> Holbergskolen 
John Lorentsen -1957   
Ida Sofie Lundse Wolter 
Lone Lukkassen 1984-> Kommunelærer <- Øresundsvejens skole 
Frk. Else Lykkebo Pedersen 1959-62,
1964- 
Vakancelærer 1.Y 1959-60 
    
Mtop
Bjarne Matz 1985-> Skolebetjent  
Fr. Ingelise Martins 1963-   
Frk. Henriette J. Michaelsen  1912-43 Matematik "Mikkel" (Skolekammeraten sep. 1937 s.14). 
Fr. Kirsten Munck 1977-88 Viceinspektør -> Grundtvigsskolen. 
Kim Møller Madsen 1990-   
Ntop
Fr. Gurli Nielsen 1963-   
Fru Bodil Toft-Nielsen 1956-58   
Aage Vitt Nielsen *1906 1929-57  lærerrådets formand 
Charlotte Nyborg 1984-> Overlærer <- Øresundsvejens skole 
Otop
Dan Ohland-Andersen *15. maj 1924  gymnastik Fodbold (landsholds) spiller for AB 
Hr. Christian Berg Olesen1934-45 -> Bavnehøj Skole 
Inge Daub Olesen 1957  musikskole 
Helmuth Ottosson 1950-90   
Birthe Ottosson 1957-90  Gift med Helmuth Ottosson 
Gerhard Olsen  mellemskolelærer Skrev musikken til Steenbuch-Jensens kantatetekster 
Ptop
Kaj Palmqvist 1974-85 Skolebetjent  
Fr. Paludan  realklasselærer  
Fr. Agnes Rendebæk Pedersen 1964 se Rendebæk  
Fr. E. Petersen1942Dansk 
Frk. Else Lykkebo Pedersen 1959-62,
1964- 
Vakancelærer 1.Y 1959-60 
Brit Pedersen 1984-> Overlærer <- Øresundsvejens skole 
Tove Pedersen 1990->   
Sigfred Prejslev (1903-64) -1964 sløjd  
    
Qtop
    
Rtop
Gunnar Kjær Rasmussen 1956, 64 geografi, gymnastik Steenbuch-Jensens hjælpelærer under lejrskoleopholdet på Einarsminde juni 1956. 
Martha Rasmussen 1953-   
Inge Rasmussen 1990-   
Frk. Rasmussen 1943 dansk, engelsk  
Kamilla Rasmussen 1922- engelsk 25 års jubilæum 1947 
Fr. Agnes Rendebæk Pedersen 1937-58 Zahle 1928. Husholdnings-lærerinde 25år jub.1963-64 
Inger Retsbo -1988 Sekretær  
Carl Erik Rolsted 1985-87  Fra Øresundsvej Skole med klasse 1985 
Jørgen Ryming 1954- Fastansat 1954 Leder skoleorketret 
Fr. Cathrine M. T. Rønne1908-49Dansk m/iagtt. 
Stop
Lene Holme Samsøe 1990-98 primært i matematik, håndarbejde og hjemkundskab Kontakt via "Skolekammeraten". 
Einar Sieck Hansen 1957-8?   
Regitze Sieck Hansen 1954-88 dansk, regning fastansat 1954 <- Sortedam gymn. 
Fr. Ellen Sløk Andersen 1933-66 dansk  
Ove Steenbuch-Jensen (1908-76) 1937-71 dansk, religion Skrev teksterne til skolens festkantate i f.m. 50 års jubilæet 1956. 
Carl Werner Skogholm  tysk læserbrevsskribent i Politiken 
Einar Schæbel *18951919-63 dansk, fysik  
Fru Ellen Schæbel (1890-1973)1917-60EngelskNekrolog i Årsberetning 1972-73
Rikard Sneum 1949-70 tegning, geometri, historie Kunstmaler og Lærebogsforfatter 
Hartvig Allan Spatzek 1965-79 dansk, matematik, geografi, historie og idræt  
Grethe Stemmerich 1952, 57   
Ole Stæhr 1987-99 Klasselærer, matematiklærer, fysik/kemilærer, idrætslærer, IT-vejleder/tilsynsførende og datalærer. Pensioneret nov. 2000. 
Arild Sørensen 1906-17 Inspektør  
Per Sørensen 1975, 90 Inspektør Afløste Jørgen Haahr 1975.
(Kilde: Mai-Britt Rohardt Sørensen, der som elevrådsformand bød den nye inspektør velkommen fra aulaens talerstol). 
Poul Funding Sørensen 1954 fast vikar fra 1954  
Jørgen Sørensen -1963  -> Nørre Nissim seminarium, sang og musik 
Ttop
Frk. Gudrun Thyesen Holm 1919-59   
Fru. Grethe Thye-Nielsen 1946  Overlærer 1960-61 
Frk Else Spang Thomsen1942-44Sem.19311944 -> Hans Tavsensgade Skole 
Fru Bodil Toft-Nielsen 1956-58   
Poul Toftdahl 1989- Viceinpektør <- Sønderbro skole (1974-88) 
Utop
    
Vtop
Aage Vitt Nielsen *1906 1929-57  lærerrådets formand 
Wtop
B. Westphal-Nielsen *18851910-, 43regnelærer, tegnelærer?  
Oluf Wiborg 1964 Vakancelærer, gymnastiklærer  
Fr. Ragna Wildbork 1964 Vakancelærer  
Hr. Wind1909Dansk, religion 
Gurli Wolter 1984, 90  Skolebbliotekar 1984, 90  
Ida Wolter 1936-77   
Niels Aa. Wolter (†1981)1943-80  
I. Waage Jensen 1944-58   
Xtop
    
Ytop
    
Ztop
Vilhelm Gustav Zangenberg (1870-1919) 1917-19 Skoleinspektør  
Fr. Zieck 1954-89 klasselærer for årg. '78 = Fr. Regitze Sieck Hansen. 
Ætop
    
Øtop
Chr. Østrup 1945-60  
Åtop
Sigrid Aarup 1935-71 Sem. 1930  
    

- Efter gruppemedlemmernes og egne erindringer...
Suppleret med bl.a. Bjarne W. Hansens, arkivmateriale fra Ø.S., SULFO og offentlige kilder.
Listen udbygges og korrigeres efterhånden som flere navne mv. dukker frem
Redaktion Poul Erik Jensen


Frokosten indtages på lærerværelset

Logo
Nogle sider ses bedst med 1024 pixels vinduesbredde.
© 2003, 2024- Webredaktionen Skolekammeraten
laerer er redigeret den 17.05.2017,
og er i alt hentet 1391 gange af 407 brugere (22%).