�strigsgades Skole


10926

Ny bruger?
Brugernavn:

Adgangskode:

Autologind?

Glemt Logind?

Brug musen til at pege på ord eller billeder, hvor under der kan være gemt uddybende eller forklarende tekst.

Møde 4. oktober 2007


Billede
Læs detaljeret referat på
referat
Læs også samme sted: København har en skoleplan

Ordstyrer - Politikerne Kasper Johansen (R), Bo Asmus Kjeldgaard (SF), Lars Rasmussen (S)
Ordstyrer - Kasper Johansen (R), Bo Asmus Kjeldgaard (SF), Lars Rasmussen (S)
på VIP-rækken rundviserne Cecilie Elsing Lorentsen 5.u og Khazar Aghaei-Jamili 9.u.
Efter velkomst og præsentation gik elevrådsformand, Cecilie Marais 9.u, på talerstolen og forelagde dygtigt elevernes opfattelse omkring borgerrepræsentationens børne- og ungeudvalgs forslag til lukning af skolen.

Kære Borgmester
Kære BR-medlemmer
Kære Direktører.
Kære forældre, lærere og elever, gl. som nye.

På elevrådets vegne - velkommen til jer alle.

Jeg er glad for, at vore 3 BR-gæster har læst elevrådets henvendelse som sammen med forældrenes og lærernes åbne brev har resulteret i dette møde.

Vi befinder os i den del af Østrigsgades skole som hedder Lilleskolen. Det sted hvor der er tale om væsentlig tryghed og stabil læring for de små elever hver dag fra kl. 8 - 12.45. Her ovre er de i tryghed for os store, noget som forældre og elever sætter stor pris på.

Vi elevråsdrepræsentanter har lige været guide for vore gæster på Store skole som vi stolt har vist frem, så vore gæster ved selvsyn kunne se, at den indstilling, der er truffet enighed om - i at sammenlægge Østrigsgade og Sundpark skoler - er den største fejltagelse, der endnu er taget i Børne- og Ungeudvalget.

Borgmesteren har ved tidligere lejlighed til mig personligt nævnt, at bygningen sagtens kunne bruges til noget andet, men hvem andre end elever eller studerende kan bruge en veludstyret fysiksal og et veludstyret natur- og tekniklokale for ikke at tale om en udendørs smedie med bålplads. Jo en privatskole i bygningerne ville jo være en mulighed som der kunne blive brug for snart, men alderdomshjem, beboerhus, hospice eller ungdomshus har vi alle svært ved at se i de gamle flotte bygninger for så vil borgernes 30 mill. skattekroner til renovering være totalt spildt for ikke at tale om de penge vi elever har taget fra elevfonden for at bygge lækre legeområder til de små elever. Jeg har hørt at det er beløbet man sparer i hele København i 2008.

Alle har lov til at tage fejl og I behøver ikke undskulde at regnefolk kun har brugt lommeregner og statistik uden at kende til det undervisningsliv, der dagligt finder sted her i Østrigsgades skole.

Min skoleleder har på et Skolebestyrelsesmøde gennemgået vor kvalitetsrapport og af den fremgår det at vi ligger på normalniveau i udgift pr. elev, vi har en succes på 96% i fastholdelse og gennemførelse på ungdomsuddannelserne, altså over regeringens norm på 95% og så har vi et karaktergennemsnit som mange andre skoler.
Vi har byens flotteste undervisningsmiljøplan, fordi ledelsen har taget os alvorligt.

I vort logo indgård ordene trivsel, læring og venskab og hvis man var på skolen dagligt var det noget man ville mærke på sin egen krop.

Så kære beslutningstagere.
Tag forslaget af bordet, glem det for vor fremtids skyld.

Vi vil ikke stuves sammen 28 i klasserne med den rummelighed vi i dag viser nogle af vore kammerater.

Vi vil ikke få den lærdom vi har brug for hvis sammenlægningen bliver en realitet. Er det ikke os I kalder Danmarks fremtid?
Politikerne takkede for elevernes rundvisning på skolen, der havde gjort et stort indtryk. Det gav ny viden om de faktiske forhold - ikke ringe for beslutningstagere!

En far til elev fungerede som ordstyrer og der blev flittigt spurgt til alle problematikker, hvoraf mange dog desværre bagatelliseredes af politikerpanelet, der ikke ville tage konkret stilling til det lokale, men fastholdt sig til den overordnede strategi.

Politikerne klagede over, at de vanskeligt kunne øge bevillingene til drift, som følge af regeringens stramme finanspolitik, hvor imod der var frit slag til nye anlægsudgifter.

Billede

Elevrådsformanden, Cecilie, tog ivrigt del i debatten og afsluttede med at minde politikerne, der gentagende talte om skoler på Nørre- og Østerbro, om, at hendes skole lå på Amager.

Blandt flere lærere forsvarede også Christiane Lunau sin gamle folkeskole og lærerne havde skillinget sammen til et par bukser, som de forærede politikerne, med tanke for at deres meget vel kunne blive våde.

Hverken politikerne eller journalisten har fattet pointen. Det er jo primært den fysiske lukning/flytning der argumenteres imod, mens den administrative sammenlægningen, så fremt den foretages med skyldig hensyn til lokale forhold og praktisk gemmenførsel, ikke møder større modstand. Men at vælge de dårligst vedligeholdte, ringeste fysiske rammer og skrotte de bedste og velholdte, er en hån mod skatteyderne, hvis penge misbruges uden reelt formål, hvis politikerne overhører den massive protest.

Mød politikerne der vil lukke din skole

Som det formentlig er de fleste "gamle" elever på Ø.S. bekendt, er Københavns Kommune i deres spareiver kommet frem til, at Ø.S. skal nedlægges. Ja, du læste desværre rigtigt. De vil virkelig nedlægge DIN go'e, gamle skole !!! Der er også "kun" ca. 1,6 mia. kr. i overskud i Københavns Kommune !!!

Men det skal de nu ikke bare sådan få lov til at gøre uden protester.

Elevrådet, Skolebestyrelsen og lærerne har derfor arrangeret en debataften på Ø.S., hvor bl.a. Bo Asmus Kjeldgaard deltager.

Mødet afholdes torsdag d. 4. oktober 2007 kl. 19.30 i aulaen (nu også drengenes gymnastiksal), og Skolekammeraten har på vegne af "gamle" elever fået tildelt et antal pladser.

Desværre har vi kun fået tildelt et begrænset antal pladser, da det jo er de nuværende elever, forældre og lærere, der har arrangeret mødet, og det er jo i sidste ende også er dem, det går værst ud over.

Men derfor kan vi - som "gamle" elever - jo godt protestere imod denne fuldstændig uigennemtænkte "hovsa-løsning", der vil destruere en over 100 år gammel skole, hvor eleverne til hver en tid har følt sig trygge !!!
Så hvis du/I har lyst til at stille et par kritiske spørgsmål eller fem til Bo Asmus Kjeldgaard & Co., så skriv til Skolekammeraten og tilmeld dig.

Vi kan desværre ikke garantere, at alle, der tilmelder sig, kan deltage. Der er - som sagt - kun et begrænset antal pladser. Så pladserne tildeles efter "først-til-mølle" princippet.

Men tøv ikke med at tilmelde dig !!!

Kjærligst
Anette og Poul Erik - Skolekammeraten
Siderne kan helt eller delvis være forbeholdt registrerede brugere.

Registreringen er primært den enkelte brugers beskyttese mod utilsigtet eksponering på www, der i det lukkede forum er begrænset til den registrerede personkreds.

Ansøg om at blive bruger!Logo
Nogle sider ses bedst med 1024 pixels vinduesbredde.
© 2003, 2024- Webredaktionen Skolekammeraten
politik er redigeret den 17.05.2017,
og er i alt hentet 114 gange af 36 brugere (2%).