JØRGEN HAAHR
Den 28. maj blev det meddelt på lærerværelset, at Jørgen Haahr, Østrigsgades Skoles forhenværende inspektør, var afgået ved døden. Meddelelsen gjorde et stærkt indtryk på alle os, der gennem mange år havde haft daglig kontakt med ham påskolen, og mange gamle elever og deres forældre vil utvivlsomt også mindes Jørgen Haahr med taknemmelighed.

At han blev så afholdt og respekteret af alle skyldtes i første række hans fine menneskelige egenskaber, der gjorde det muligt for ham på samme tid at være både chef, kollega og ven, og hans enorme arbejdsevne medførte, at han selv på de travleste dage altid havde tid tilovers til at tale med såvel lærere som elever og deres forældre.

Jørgen Haahr var til stadighed stærkt engageret på utallige områder og opnåede hurtigt at blive betragtet som en institution. I skolekredse blev han især kendt for sit arbejde med at gøre de musiske fag til noget centralt på timeplanen. Fra hele landet modtager skolen endnu i dag henvendelser fra studerende og biblioteker, der ønsker at få tilsendt eksemplarer af rapporten "En forpostfægtning", der beskriver og vurdere forløbet af det forsøg, der blev gennemført på Østrigsgades Skole i årene 1960 - 65.

Mange vil savne Jørgen Haahr, men når vi mindes ham, kan vi lykkeligvis glæde os over, at der blev ham så mange gode og virksomme år til del.

Hans Køhler hansen.