//
Warning: Undefined variable $db_host in /customers/d/5/0/skolekammeraten.dk/httpd.www/index.php on line 113 Warning: Undefined variable $REMOTE_ADDR in /customers/d/5/0/skolekammeraten.dk/httpd.www/index.php on line 116 Warning: Undefined variable $REMOTE_ADDR in /customers/d/5/0/skolekammeraten.dk/httpd.www/index.php on line 117 Warning: Undefined variable $REMOTE_ADDR in /customers/d/5/0/skolekammeraten.dk/httpd.www/index.php on line 118 Warning: Undefined variable $REMOTE_ADDR in /customers/d/5/0/skolekammeraten.dk/httpd.www/index.php on line 119 Warning: Undefined variable $REMOTE_ADDR in /customers/d/5/0/skolekammeraten.dk/httpd.www/index.php on line 120 Warning: Undefined variable $s_navn in /customers/d/5/0/skolekammeraten.dk/httpd.www/index.php on line 127 Warning: Undefined variable $valg in /customers/d/5/0/skolekammeraten.dk/httpd.www/index.php on line 149

1906 Østrigsgades Skole 2008

1918 Sundpark Skole 2008 → Lergravsparken skole


Sakset fra klassebillede af 1.a 1940.

Uidentificeret Lærer sakset fra Klassebilledeimaget.1.A 1940.
Arkivet siger
(1939-40) dansk: Erik Jensen og regning: Viit Nielsen
(1940-41) dansk: G. Olsen og regning Ottesen.
Warning: Undefined variable $s_navn in /customers/d/5/0/skolekammeraten.dk/httpd.www/index.php on line 394
Forrige side 21 af 29 Næste

Gamle Elevers Web

Warning: Undefined variable $s_navn in /customers/d/5/0/skolekammeraten.dk/httpd.www/index.php on line 504

Formålet med denne hjemmeside er et forsøg på at genoplive ånden fra Østerrigsgades Skoleforening - som foreningen af tidligere elever hed indtil den ophørte for omkring 1950. "Skolekammeraten" var foreningens månedsblad hvorfra domænenavnet frejdigt er lånt.

På siderne kan uden adgangskontrol ses en del materiale, dels fra skolens arkiv, men også flittigt doneret af tidligere elever og fundet i litteraturen.

En del af skolehistorien er uproblematisk at gengive i offentlige fora, men der vil være materiale med indhold der kræver en rimelig respekt og som derfor kun er tilgængeligt for en anerkendt kreds. Det er baggrunden for den krævede tilmelding, der giver adgang på betingelse af at yde materialet den fornødne respekt.

Hav tålmodighed med indholdet. Selv om planlagte tiltag endnu ikke er klar, så har det endelige resultat fået sin form og vil kun ændre sig med voksende indhold. Derfor opfordrer vi interesserede til at tilslutte sig de allerede tilmeldte brugere, der nu har passeret syvhundrede elever og personale - fra et repræsentativt udvalg af årgange fra de hundrede år skolen har været samlingspunkt i kvarteret.

Der er nu  
til Gamle Elevers Aften i Aulaen i Ungarnsgade
mandag den 27. september 2021 klokken 19.
Warning: Undefined variable $s_navn in /customers/d/5/0/skolekammeraten.dk/httpd.www/index.php on line 603 Warning: Undefined variable $s_id in /customers/d/5/0/skolekammeraten.dk/httpd.www/index.php on line 622image
    Var det mon i sikker Forventning om Sukces'en, at Bestyrelsen tillod sig at ryge Krise-Cigarer og smile Solskinssmil, mens hele Skarer af Lærere, Lærerinder, Ø. S.ere, Fondsmedlemmer, Annoncører, Elever og Elev-Forældre defilerede forbi dem?
    Jeg ved det ikke, men optimistiske saa de i alt Fald ud. Og da jeg selv to Gange forgæves havde søgt at finde en Plads i Salen og derefter maatte fortrække til Balkonen, saa var ogsaa jeg optimistisk indstillet.
    Ø. S.s ny Formand, Vilh. Baumgarten, indledede Aftenen med at byde Velkommen og rette en Tak til Skolen og Hr. Inspektør Hjelme for den Imødekommenhed, der var vist os ved Tilrettelæggelsen at Aftenens Program. Derefter overtog Inspektør Hjelmes Kvartet Scenen og underholdt Forsamlingen med dejlig Musik, indtil en Flok langbenede, solbrændte Pigebørn fra Frøken Edith Petersens 1. fri Mellemskoleklasse henrykkede den ganske Sal med Recitation og Sang. - Det var et yderst fikst Arrangement, og jeg maa indrømme, at jeg var kendelig imponeret af den Scenevanthed, hvormed Pigerne een for een kom frem foran det røde Tæppe og flot afleverede hver sit Vers af Chr. Winthers Digt »Sjælland«. Der var ikke noget, der hed Lampefeber, nej, de deklamerede og agerede paa Livet løs med klare, tydelige Stemmer til Fryd for Tilhørerne og til Ære for Deres Lærerinde.
    Herefter fulgte en hel lille Afdeling Høj-Dramatik; Tæppet gik til Side, og vi præsenteredes paany for 1. fm., som opførte »Kong Harald og Islændingen«. Kulisser eller særlig Kostumering fandtes ikke, og det var ogsaa et ganske underordnet Spørgsmaal, det gik storartet foruden. Mens Islændingen tog en Afstikker til Danmark og ligeledes efter Dramaets lykkelige Afslutning sang Pigerne »I alle de Riger og Lande«. De havde saadan nogle søde Stemmer, og de 500 Publikummer klappede begejstret og forsøgte omgaaende at konkurrere med dem i Fællessangen: »I Danmark er jeg født«.
    Saa blev Lysene slukket, Filmsapparatet summede, og snart rullede Gunnar Wangels Danmarksfilm over det hvide Lærred. Det er en ualmindelig smuk Farvefilm, et Indtryk, der yderligere forøges af de snart blide og stemningsfulde, snart brusende og inciterende danske Melodier, der ledsager Filmen.
    Efter Danmarksfilmen fulgte en meget interessant og ikke mindre farvestraalende Filmsreportage fra Danmarks Deltagelse i Verdensudstillingen i New York og fra de store Festligheder, der blev afholdt i Anledning af Danmarksdagen den 5. Juni 1940.
    Inspektør Hjelme talte derpaa ganske kort (jeg holder mig til Programmet, sagde Inspektøren) om Skoleforeningen og Konfirmationsfondens Virksomhed, glædede sig over den Agtelse, der altid havde bestaaet mellem Skolen og Foreningen, og udtalte Haabet om, at begge Parter i Fremtiden maatte kunne glæde sig over et godt Samarbejde. Som en Understregning heraf lød lidt efter Hartmanns og Gades Toner ud over Salen, hvor de blev modtaget med stærkt Bifald.
    Vilh. Baumgarten benyttede nu Lejligheden til at agitere en Kende for Skoleforeningen og bad Publikum have Ø. S. i Erindringen, naar vi i Fremtiden kaldte paa dem; desuden kunde enhver Interesseret henvende sig til Bestyrelsen efter Underholdningen og faa alle Oplysninger om Ø. S. og Fonden.
    Saa sang Pigerne igen som smaa Lærker under Himlen, og Festen afsluttedes, medens Forsamlingen staaende sang »Der er et yndigt Land«.
    En dejlig Aften var til Ende, og man gik i leende og snakkende Klynger ud i den lyse Sommeraften, tilfredse med Ø. S. og med Sæsonens første Arrangement.
Alice Nielsen.
i "SKOLEKAMMERATEN" juli 1941.
// // //